දේවගැතිගේ ජලය බිව් කතක් මරුට

මදුරන්කුලිය පොලිස් වසමේ දේවස්ථානයක පැවති දේවමෙහෙයක් අතරතුර රෝගී වූ කාන්තාවක් මියගොස් තිබෙනවා. එම කාන්තාවට කාලයක සිට…