රුසියාවේ ලූනා – 25 සඳ සොයා ගමන් අරඹයි

රුසියාවේ වොස්ටොව් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් ලූනා -25 චන්ද්‍ර යානය රැගෙන සෝයුස් රොකට්ටුවක් මොස්කව් වේලාවෙන් අද (11) අලුයම…