ඊශ්‍රායලයෙන් ලෙබනනයට මිසයිල ප්‍රහාරයක්

ඊශ්‍රායලය ඊයේ රාත්‍රී ලෙබනනයට මිසයිල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනා ලද අබ්ව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ඉශ්‍රායල භූමියේ…