ලොකේෂන් කුඩු මල්ලී මාට්ටු

මිනුවන්ගොඩ හා ඒ අවට ප්‍රදේශවල මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්වල නිරත වූ අයෙකු ලෙස සැක කෙරෙන “ලොකේෂන් කුඩු මල්ලී”…