අමෙරිකාවේ නාවික හමුදා ප්‍රධානී තනතුරට කාන්තා නිලධාරිනියක්

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ නාවික හමුදා ප්‍රධානියා ලෙස කාන්තාවක් පත් කිරීමට අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් තීරණය කර…