චීනයේ අධිවේගී මාර්ගයක් නායයයි – 36කට ජීවිත අහිමිවෙයි (VIDEO)

දින ගණනාවක් ඇදහැළුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ගිණිකොනදිග චීනයේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක අධිවේගී මාර්ගයක අඩි 60කට ආසන්න කොටසක්…