කුසල්ගෙන් ශතකයක්

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් 2024 තරගාවලියේ ක්‍රීඩකයෙකු ලබා ගත් පළමු ශතකය වාර්තා කිරීමට දඹුල්ල සික්සර්ස් කණ්ඩායමේ කුසල්…