කොත්තු සහ රයිස් මිලේ වෙනසක්

ගෑස් මිල අඩුවීම නිසා ආහාර වර්ග කිහිපයක මිල පහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය…

කොත්තුව රුපියල් 1900ක් කියා ‘විදේශිකයාට බැන්න කඩහිමියාට’ ලැබුණු සම්බුව

විදේශිකයකු කෙසෙල්වත්ත අලුත්කඩේ ප්‍රදේශයේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් නමින් හඳුන්වන ප්‍රදේශයේදී ආහාර මිලදී ගැනීමට පැමිණි සිටියදී ඔහුට බැණ…