පිළිකාවෙන් බැටකන චාල්ස් රජු ජනතාව අතරට

පාස්කු ඉරිදා දේව මෙහෙයට සහභාගි වෙමින් බ්‍රිතාන්‍යයේ චාල්ස් රජු පළමුවරට පිළිකා රෝගයට ගොදුරු වීමෙන් පසු ජනතාව…

චාල්ස් රජුගේ රුව සහිත මුදල් නෝට්ටු නිකුත් කිරීම කල් යයි.

චාල්ස් රජුගේ රුව සහිත නව මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කිරීම එංගලන්ත බැංකුව විසින් ආරම්භ කර තිබේ. නමුත්…