සතුන් 88 දෙනෙකු සමග ‘රහසේම කටුනායකට පැමිණි’ යුවළ

නීති විරෝධිව රැගෙන පැමිණි සතුන් 88 දෙනෙකු සමග යුවළක් කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.…