උඩුගුවනින් කටුනායකට ආපු කොකේන් ගැන විමර්ශනවලින් හෙළිවුණු දේ

රුපියල් කෝටි 20 ක් වටිනා කොකේන් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් රැගෙන ආ පිලිපීන කාන්තාවක් රේගු මත්ද්‍රව්‍ය පාලන අංශයේ…