කන්දකාඩු රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයෙන් සියගණනක් එක විට පලායයි

වැලිකන්ද කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන කඳවුරේ රැඳවියන් 100කට ආසන්න පිරිසක් ඊයේ පස්වරුවේ පළා ගොස් ඇති අතර ඔවුන් සොයා…