කඩුගන්නාව රෝහලේ බැම්ම කඩා වැටී අයෙක් මරුට

කඩුගන්නාව, හේනාවල දිසා රෝහලේ බැම්මක් කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයෙකු මියගොස් ඇති බව වාර්තා වෙයි . මෙලෙස මියගොස්…