දේවගැති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිනෙයි

ආන්දෝලනාත්මක ඉරිදා දේශනාවක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්සණ දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍යව සිටි දේවගැති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු මීට ටික වේලාවකට පෙර…