ජාවරම්කරුවන්ට හසු නොවී රට යන විදිහ කියන්න පොළොන්නරුවට ජංගම සේවාවක්

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය විසින් දීප ව්‍යාප්තව පවත්වනු ලබන ජංගම සේවා වැඩසටහන් මාලාව එළඹෙන මාර්තු…

ලංකාවෙ ඇඟැළුම් කර්මාන්තය අර්බුදයක

මේ වන විට ඇගලුම් ක්ෂේත්‍රයේ අතිව තිබෙනා ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම අදහස්…

කර්මාන්ත ක්ෂේස්ත්‍රයේ රැකියා 50,000 ක් අවුරුද්දෙන් පසු අහිමි වෙයි

මේ වන විට ආයෝජන මණ්ඩළය (BOI) යටතේ ක්‍රියාත්මක කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්ත රැසක් අප්‍රේල් අලුත්…