ජෝන් සිනා නිරුවතින් ඔස්කාර් වේදිකාවට ගොඩ වේ

96 වැනි ‘ඔස්කාර්’ සිනමා සම්මාන උළෙලේ, හොඳම ඇඳුම් නිර්මාණය සඳහා සම්මානය හිමිවන්නේ කාටදැයි ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා,…