ජපන් හමුදාවේ හෙලිකොප්ටර් දෙකක් උඩු ගුවනේ අනතුරක – හතක් අතුරුදන්

පැසිෆික් මුහුදේ සබ්මැරීන් නිරීක්ෂණය සම්බන්ධ පුහුණු අභ්‍යාසයක නිරත වෙමින් සිටි ජපානයේ හමුදා හෙලිකොප්ටර් යානා දෙකක් අනතුරට…