හිටපු සෞඛ්‍ය ලේකම් ජනක ශ්‍රී චන්ද්‍රගුප්ත අත් අඩංගුවට

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ජනක චන්ද්‍රගුප්පත මාලිගාකන්ද මහේස්ත්‍රාත්වරිය වෙත ඉදිරිපත්කරනු ලැබිමෙන් අනතුරුව ලබන 27 වන දින…