ඊයේ රෑ අඹුසැමි යුවළක් පැහැරගෙන
සැමියාව මරා දමලා

ඊයේ (11) රාත්‍රී කාලයේදී වඩුක්කෝට්ටේ ප්‍රදේශයේදී අඹුසැමි යුවළක් පැහැරගෙන ගොස් පිරිමි පුද්ගලයාව පහරදී ඝාතනය කර ඇති…