අන්තරේට අධිකරණයෙන් වාරණ නියෝගයක්

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු ඇතුළු සාමාජිකයින් 10 දෙනෙකුටජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට…

අන්තරේට පැරෂූට් කැඳවුම් කරුවෙක්

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සම සෞඛ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මධුෂාන් චන්ද්‍රජිත් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ නව කැඳවුම්කරු ලෙස තෝරාගෙන ඇති…