දැඩි උෂ්ණත්වයෙන් උතුරු ඉන්දියාව රත්වෙයි

උතුරු ඉන්දියාවේ බොහෝ ප්‍රාන්තවල ඊයේ (23) උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 45 ඉක්මවූ බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසනවා. රාජස්ථාන්…