බටහිර ඉන්දියාවේ විශාල පිපිරීමක් – මළ සිරුරු හඳුනාගන්න DNA පරීක්ෂණ

බටහිර ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ පිහිටි රසායනික කම්හලක ඊයේ (23) විශාල පිපිරීමක් සිදුව තිබෙනවා. පිපිරීමත් සමඟ ගින්නක්…