මුදලිගේ අස්වෙයි. අන්තරේ බලය අල්ලන්න දේශපාලන පක්ෂ දෙකක් සටනේ

එළඹෙන 20දා පැවැත්වීමට නියමිත අන්තර්විශ්ව විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ සැසිවාරයේදී වසන්ත මුදලිගේ ඉල්ලා අස්වීම නිළවශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කොට…