එංගලන්තයේ පෞරාණික හෝටලයක් මිලට ගත් ලංකාවේ සමාගම

Lavendish Leisure සමාගම විසින් එක්සත් රාජධානියේ ඓතිහාසික වැදගත්කමකින් යුත් බුටික් (Boutique) හෝටලයක් මිල දී ගෙන තිබෙනවා.…

හෝටලයට ගිනි තැබූ සංචාරකයා ඒ ගින්නෙන්ම පිළිස්සි රෝහලේ .

වැලිගම ප්‍රදේශයේ සංචාරක නිකේතනයක ලැගුම්ගෙන සිටි විදේශිකයකු සහ එහි හිමිකරු අතර ඇතිවූ ආරවුලක් දුරදිග යාම නිසා…