කොත්තු ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ඇතුළු සියළු ආහාරවල මිල ඉහළ නගී.

අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් සෙනසුරාදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇතැම් ආහාර ද්‍රව්‍යවල…