සුරාබදු වැටලීම් පිටුපස ඇති රහසක් හර්ෂ හෙළිකරයි

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාතේ සිදුකළ වැටලීමකින් ව්‍යාජ ආරක්‍ෂිත ස්ටිකර් ඇලවූ මත්පැන් බෝතල් විශාල තොගයක්…

සාකච්ඡාව ඉල්ලුවේ අයි.එම්.එෆ් එකත් එක්ක නෙවෙයි – හර්ෂ

තමන් ඉල්ලා සිටියේ ණය හිමියන් සමඟ සාකච්ඡාවක් වුවත්, නමුත් ආණ්ඩුව දෙන්න හදන්නේ මුල්‍ය අරමුදල සාකච්ඡාවක් බවත්…

රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතීත්වය මට දෙනවාට ඇතැම් අය බය වුනා

තමන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතිත්වය ලැබුණේ දැඩි සටනකින් පසුව බව සමගි ජන බලවේගය පාර්ලිමේන්තු…