කාන්තාවක් බලයෙන් රඳවාගෙන ඇගේ නිරුවත් වීඩියෝ ලබාගත් ව්‍යාපාරිකයෙක් අත් අඩංගුවට

29 හැවිරිදි තිදරු මවක් බලහත්කාරයෙන් පැහැර ගෙන ගොස් අයුතු ලෙස සිරකර තබාගෙන ඇයට තර්ජනය කිරිම සහ…