හරීන් – මනුෂ ගේ පෙත්සම් විභාගය නොවැම්බර් 14 වනදාට කල් යයි

සමගි ජන බලවේගය පක්ෂ සාමාජිකත්වයෙන් තමන් ඉවත් කිරීමට ගත් තීරණය අභියෝගයට ලක් කරමින් සංචාරක අමාත්‍ය හරීන්…