දරුවන් දෙදෙනා ප්‍රාණ ඇපයට ගත් පියාට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වූ STF මෙහෙයුම

තම දරුවන් දෙදෙනා ප්‍රාණ ඇපයට තබාගෙන සිටි පියෙකු පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය සිදුකළ මෙහෙයුමකින් පසු අත්අඩංගුවට…