ලංකාවේ මැණික් හොරෙන් විකුණා කෝටිපතියෙකු වූ චීනා

බලපත්‍රයක් නොමැතිව මැණික් ව්‍යාපාරයක් කර ගෙන යාමේ චෝදනාවකට වරදකරු වූ චීන ජාතිකයකු සතු එම මුදල රාජසන්තක…