අත්‍යවශ්‍ය සේවා ගැන අතිවිශේෂ ගැසට්ටුවක් නිකුත් වේ

අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් කිහිපයක් නම්කරමින් වැඩබලන ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් යුතුව අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. සාමාන්‍ය…

දූෂණ පනත වෙනස් කිරීමට අලුත්ම ගැසට්ටුවක්

දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පතට එකතු කෙරෙන සංශෝධනයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරනු ලැබ ඇත. මෙම ගැසට්…

පරිසර අමාත්‍යාංශය ජනපති යටතට

පරිසර අමාත්‍ය ධූරය ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ යටතට ගෙන ඇත. ඊට අදාළ අති විශේෂ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය…

ජනපතිගෙන් තවත් ගැසට් එකක්

සේවාවන් කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් බවට පත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. 1979…

ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ක්‍රීඩා සංගමයේ ලියාපදිංචිය අත්හිටුවයි

මෝටර් රථ ක්‍රීඩාව සඳහා වන ජාතික සංගමය වන ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ක්‍රීඩා සංගමයේ ලියාපදිංචිය වහාම…

කොටස් සහ සුරැකුම්පත් සම්බන්ධයෙන් අලුත්ම ගැසට්ටුවක්

‍ලියාපදිංචි කොටස් සහ සුරැකුම්පත් සම්බන්ධයෙන් නියෝග කිහිපයක් ඇතුළත් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මුදල් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ජාතික…