මත්ද්‍රව්‍ය විකුණා මිලට ගත් බස් ලංගමයට දුන් අධිකරණය

යුක්තිය මෙහෙයුම යටතේ පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකුට අයත් බව කියන බස් රථ දෙකක් ගම්පහ…

ගම්පහ භික්ෂුවට වෙඩි තැබූ සැකකරු පොලිස් වෙඩි පහරින් මරුට

ඉකුත් ජනවාරි 23 වැනි දා, ගම්පහ මල්වතුහිරිපිටිය විහාරස්ථානයක දී හිමි නමක් ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට අත්අඩංගුවට ගත්…