ගෝඨාගේ පොතේ පච ගැන ගම්මන්පිළගෙන් විචාරයක්

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉකුත් දා පළ කරන ලද ‘ජනාධිපති ධූරයෙන් මා නෙරපීමේ කුමන්ත්‍රණය’යන…

මා කී දේ නොකළ ඝෝඨා ගෙදර. කී දෙය කළ රනිල් තවමත් ජනපති.

ආර්ථික අර්බුදයක් ඉදිරියේදී ඇතිවන බව තමා 2020 ඔක්තෝම්බර් 26 වන දින කැබිනට් මණ්ඩලයට ප්‍රකාශය කළද එය…