ඉස්ලාම් ධර්මයට අපහාස කළායයි ඤාණසාර හිමිට එරෙහි නඩුව විභාගයට දින නියමවේ

කුරානයට, ඉස්ලාම් ධර්මයට අපහාස වන අයුරින් වැරදි අසත්‍ය ප්‍රකාශ මාධ්‍යට ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් බොදු බල සේනා…