සිපෙට්කෝ ඉන්ධන මිල සංශෝදනය කරයි. ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් මිල අඩු වෙයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සිය පිරවුම් හල්වල අලවි කරනා ඉන්ධනවල මිල අද (31) මධ්‍යම රාත්‍රියේ…

සියළු සමාගම් ඉන්ධන මිල ඉහළ දමයි

සියළු ඉන්ධන සමාගම් ඊයේ සිට බලපවත්වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දමා ඇත. එම මිල ගණන් පහත…

ඉන්ධන මිල නැවත වරක් පහත දමයි.

අද (30) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ඉන්ධන මිල ගණන් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව විදුලිබල හා…