මරණයෙන් කෙළවර වුණු ආරවුල

හෝකන්දර හොරහේන ප්‍රදේශයේ නිවසක් තුළ දී තරුණයෙකුට පහරදී ඝාතනය කළ පුවතක් වාර්තා වනවා. ඊයේ (15) රාත්‍රී…