ප්‍රංශ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරේ

ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රොන් මහතා විසින් එරට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර තිබෙනවා. විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් පාර්ලිමේන්තුව…