ගුවන්යානයක් අනතුරට ලක්වීමෙන් පුද්ගලයින් 10කට තුවාල

සෙනගල්හි ඩකාර් ගුවන් තොටුපළේ දී ගුවන්යානයක් ධාවන පථයෙන් ලිස්සාගොස් අනතුරට ලක් වීමෙන් පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකු තුවාල…