ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම ජනපති හමු වෙයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම අතර හමුවක් පසුගියදා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී…