අද මස් සහ මාළු මිල ගණන් මෙන්න

මාතලේ නගරයේ මාළු වර්ගවල සිල්ලර මිල සටහන්ව තිබුණේ මේ ආකාරයට, කිරි මෝරූ රු 1400පියා මැස්සෝ රු…

මාළු මිල ඉහළට – වෙළඳපොලේ අද මාළු මිල ගණන් මෙන්න

අද පෑලියගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ මාළු තොග මිල වෙනදාට සාපේක්ෂව ඉහළ ගොස් තිබීම අපිට දැකගත හැකි වුණා,…