ලෝක කුසලානයේ ලංකාව සහභාගී වන පළමු තරගය අද

2024 T-20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන පළමු තරගය අද (03) පස්වරුවේ පැවැත්වීමට…