ෆිල්ම්ෆෙයාර් උළෙලේදී ආලියාට සහ රන්බීර්ට සම්මාන.

69 වන ‘ෆිල්ම්ෆෙයාර්’ (FILMFARE) සම්මාන උළෙල ඉන්දියාවේ ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේදී පැවැත්වූ අතර එහිදී 2023 වසරේ තිරගත වූ…