අධික උණුසම 11 දෙනෙකුට මරු කැඳවයි.

ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ ප්‍රාන්තයේ පැවති භූෂන් සම්මාන උළෙලට සහභාගීවූ එකොළොස් දෙනෙකු තාප ආඝාතය හේතුවෙන් මිය ගිය බවත්…