5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට දින නියම කරයි

2024 වසරේ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සැප්තැම්බර් 15 වැනි දින පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව, විභාගය සඳහා…

සා/පෙළ විභාගයේ හොර වැඩ කළ සිසුන් තුනකට වැඩ වරදී

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රයට සිසුන් ඊයේ (9) පෙනී සිටියා. එම විභාගය…