එටිහාර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාවට ගමන් වාර දෙගුන කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාතික ගුවන් සේවය වන එටිහාඩ් එයාර්වේස්, මැයි 1 වනදා සිට කොළඹට ගුවන්…