මියගිය පරිසරවේදියාගේ නිවසේ තිබූ ආයුධ තොගය

පරිසරවේදියෙකු ලෙස ක්‍රියා කළ දැනට මියගොස් සිටින පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුගේ නිවසේ තිබී ටී 56 ගිනි අවියක්,…