පාසල් දැරියන්ට සනීපාරක්ෂක තුවා නොමිලේ – මෙන්න රජයේ විශේෂ තීරණය

එළඹෙන අලුත් අවුරුද්දෙන් පසු මෙරට පාසල් දැරියන්ට සනීපාරක්ෂක තුවා මිල දී ගැනීම සඳහා වවුචරපත් ලබාදීමට පියවර…

සියලු‍ම ප්‍රාථමික සිසුන්ට ‘ප්‍රධාන ආහාර වේලක් ලබා දීම’ අද ඇරඹු ජනපති

රටේ දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබාදීමට නම් විෂය දැනුම ලබාදී විභාගවලට ඉදිරිපත් කිරීම මෙන්ම ඔවුන්ගේ පෝෂණය ද…

පාසල් 9134ක ‘පහ ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන්ට’ අද සිට ප්‍රධාන ආහාර වේලක්

රජයේ පාසල් 9134ක ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල සියලු‍ සිසුන් ආවරණය වන පරිදි පළමු ශ්‍රේණියේ සිට පහ ශ්‍රේණිය දක්වා…

විද්‍යාපීඨවලට ඇතුළත්වීමට අයදුම්පත් අද සිට Online මගින්

2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්‍ෂණලාභීන් ඇතුළත් කර ගැනීමට අදාළ…

රටේ ඕනෑම ස්ථානයක වසර තුනක් වැඩ කරන්නට සූදානම් වෙන්න. අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් ගුරුවරුන්ට පණිවිඩයක්

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ තනතුරු රැසක පවතින පුරප්පාඩු බොහෝ ප්‍රමාණයක් පිරවීමට අවශ්‍ය පියවර කඩිනමින් ගන්න බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය…

අධ්‍යාපනයේ ලොකු වෙනසක්. වසරටම එක වාර විභාගයයි

ලබන වසරේ සිට වාර විභාග පැවැත්වීමේ වෙනසක් කරනා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත පවසයි. ඒ අනුව…