මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටේ – පියා සහ දියණිය මරුට

එඬේරමුල්ල ප්‍රදේශයේ දුම්රිය හරස්මාර්ගයක දී අද (08) අලුයම මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටී තිබෙනවා. එම අනතුරින් මෝටර්…