ශ්‍රී ලංකාවේ භූ කම්පන ඇතිවිය හැකි ප්‍රදේශ දෙකක් හඳුනා ගනී

අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ භූ කම්පන සිදුවිය හැකි කළාප කීපයක් හඳුනාගෙන ඇතැයි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ…

පැසිපික් ගිනි වළල්ලේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

භූ කම්පන සුලබ පැසිෆික් “ගිනි වළල්ලේ” මීට සුළු මොහොතකට පෙර තවත් ප්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදුවූ බව…