පිලිපීනයේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක් -විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙසට උපදෙස්

පිලිපීනයේ මින්දනාවෝ දූපතට ආසන්න මුහුදු ප්‍රදේශයේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක් ඇතිවී තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.…